Privacy Statement

Juice Solutions International International B.V. kan de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken:

 • Informatie die u ons verstrekt met het oog op het verwerken van een zakelijke transactie.
 • Informatie die jij ons verstrekt via contactformulieren of externe downloads zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres en bedrijfsgegevens om informatie over onze software of services op te vragen.
 • Waar toegestaan, kan Juice Solutions International International B.V. informatie verzamelen over bepaalde personen en bedrijven, verkregen door andere partijen. Dit helpt ons om onze administratie up-to-date te houden, uit te breiden en te analyseren. Maar ook om nieuwe klanten te identificeren en producten en diensten aan te bieden die voor jou van belang kunnen zijn.

Voor welke doeleinden verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Juice Solutions International verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

I. Communicatie; We gebruiken je contactgegevens om contact met je op te kunnen nemen als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de afwikkeling van garantie of recall van producten. Verder om je te informeren over onze dienstverlening en om je op de hoogte te stellen van acties en aanbiedingen. Daarnaast zouden wij gebruik kunnen maken van jouw telefoonnummer. Als je daar toestemming voor hebt gegeven, om eventueel persoonlijk te informeren over voor jou relevante aanbiedingen of om je op te nemen in voor jou relevante WhatsApp-groepen.

II. Acquisitie; Om Juice Solutions International onder de aandacht te brengen bij potentiële klanten.

III. Uitvoeren contract; Als je klant of leverancier bent van Juice Solutions International dan verwerken wij jouw gegevens voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.

IV. Kredietwaardigheidscheck; In bepaalde gevallen toetsen wij de kredietwaardigheid van onze klanten, leveranciers of andere relaties. Dit laten wij doen door een extern bureau. Meestal worden alleen bedrijfsgegevens verwerkt in dit proces, maar het kan zijn dat er ook persoonsgegevens worden verwerkt.

V. Sollicitatieprocedure; Zowel naar aanleiding van open sollicitaties als naar aanleiding van een vacature.

VI. Wet- en regelgeving; We verwerken jouw persoonsgegevens indien we daartoe op grond van wet- en regelgeving toe verplicht zijn.

VII. Beveiliging; Om te waken over onze eigendommen en om de veiligheid van ons personeel en onze klanten te waarborgen zijn de vestigingen van Juice Solutions International en de parkeerterreinen voorzien van camera’s.

VIII. Gebruikerservaring website; Om te beoordelen of de website van Juice Solutions International een optimale gebruikerservaring biedt.

IX. Marketing analyse en onderzoek; We gebruiken je contact gegevens om je uit te nodigen om mee te doen aan onderzoeken, enquêtes en klantpanels. Daarnaast gebruiken we aankoopgegevens voor het maken van analyses. Ook gebruiken we je gegevens voor algemeen marktonderzoek.

X. Gepersonaliseerde aanbiedingen; We gebruiken jouw aankoopgegevens om aanbiedingen te doen die zijn afgestemd op jouw voorkeuren en interesses.

XI. Direct marketing/adverteren; Om jou op andere websites advertenties te laten zien die aansluiten op jouw voorkeuren.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerkingen?

Wij verwerken jouw gegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst met jou, omdat wij een wettelijke verplichting hebben, jij daartoe toestemming hebt verleend of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben.

Als je Juice Solutions International toestemming hebt gegeven om voor bepaalde doelen jouw persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waarop je deze hebt verstrekt.

Om welke processen draait het en welke persoonsgegevens verzamelt Juice Solutions International?

Juice Solutions International verwerkt jouw persoonsgegevens bij verschillende processen. Hieronder tref je een overzicht aan van de belangrijkste processen.

 1. Nieuwe klant

  Om aankopen te kunnen doen bij Juice Solutions International dient u onze vooraf aangemaakt te worden als klant in ons systeem. Dit gebeurt aan de hand van het door u ingevulde klantgegevensformulier. Hierin vragen wij enkel en alleen naar noodzakelijke gegevens om volgens wettelijke bepalingen te kunnen factureren en leveren.

  Het betreft de onderstaande gegevens. 

 2. • KVK nummer
  • BTW nummer
  • Factuur en afleveradres
  • Telefoonnummer(s)
  • Algemeen emailadres
  • Naam, emailadres en nummer contactpersoon administratie
  • Naam, emailadres en nummer contactpersoon aflevering

 3. Er zit een verschil in gegevens die wij gebruiken bij B2B of B2C transacties. 
 4. Folders

  We informeren je graag over onze aanbiedingen, producten en diensten. Hiervoor gebruiken we je contactgegevens die je aan ons hebt verstrekt. Als je hebt aangegeven onze folder per post te willen ontvangen, dan gebruiken we je (bedrijfs)adres om de folder toe te sturen. Afmelden voor deze folder kan in per email. Mocht je geen e-mails van Juice Solutions International meer willen ontvangen dan kun je je per e-mail afmelden Om onze dienstverlening te verbeteren voeren wij statistische analyses uit op onze verstuurde digitale folders. We houden dan bijvoorbeeld bij welke versie van de folder er verstuurd is, of de folder geopend is, waar precies op geklikt is en of het versturen van een folder heeft bijgedragen aan het bedrijfsresultaat.

 5. Acquisitie

  Juice Solutions International kan jou per post of mail rechtstreeks benaderen om klant bij haar te worden. Juice Solutions International maakt hiervoor onder meer gebruik van bestanden die zij koopt van derden. Als hier sprake van is, zal Juice Solutions International onderzoeken of de gegevens rechtmatig zijn verkregen en de herkomst van de gegevens melden. Juice Solutions International maakt soms ook gebruik van andere communicatiekanalen. We houden daarbij rekening met de relevante (spam)wetgeving. Aanmelden als nieuwe klant kan in een van onze vestigingen of via onze website.

 6. Inkoop / leveranciers

  Juice Solutions International verwerkt persoonsgegevens van haar leveranciers die nodig zijn voor de inkoop van producten en de uitvoering van het overeenkomsten met de leveranciers. De gegevens die Juice Solutions International verwerkt van haar leveranciers verwerkt zijn de namen en contactgegevens van de contactpersonen en overige gegevens indien dit in een specifiek geval nodig is.

 7. Sollicitaties

  Als je bij Juice Solutions International solliciteert, dan worden de door jou verstrekte gegevens verwerkt. Dit zijn onder andere:

  • Naam en adresgegevens.

  • e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens.

  • geboortegegevens/leeftijd.

  • geslacht.

  • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring.

  • gegevens over trainingen en opleidingen en/of assessments die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan.

  • gegevens over beschikbaarheid.

  • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn.

  • beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties.

  • getuigschriften, nationaliteit en werkvergunning.

  • overige gegevens die jij ons hebt verstrekt.

Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de ontvangers van deze informatie, onze recruiters en de personen die bij de selectieprocedure en gesprekken betrokken zijn. Juice Solutions International gebruikt deze gegevens uitsluitend voor en gedurende het sollicitatieproces.

Andere websites

Onze website bevat links naar andere websites, dit kunnen onze klanten, partners, social media kanalen of andere websites zijn. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op de Juice Solutions International B.V. websites. Dus wanneer deze links naar andere websites versturen, dien jij ook hun privacybeleid te raadplegen als jij volledig op de hoogte wilt zijn van hun privacybeleid. Wanneer jij de Juice Solutions International B.V. website bezoekt, wordt er een klein bestand op de harde schijf van jouw computer geplaatst. Deze zogenoemde Cookies maken de website(s) van Juice Solutions International B.V. nuttiger, door informatie over jouw voorkeuren op te slaan. Dit maakt het in de toekomst makkelijker voor jou om in te loggen en de website(s) te gebruiken. Cookies identificeren een internetgebruiker niet persoonlijk, maar de computer van een gebruiker wordt wel geïdentificeerd. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar als jij dat wilt, kan jij de browser instellen om te voorkomen dat cookies automatisch worden geaccepteerd. Open de ‘help’-sectie van jouw browser, waarin de verschillende opties voor het omgaan met cookies worden uitgelegd. Als jij cookies uitschakelt, heb jij mogelijk geen toegang tot alle functies op onze websites.

Welke rechten heb je met betrekking jouw persoonsgegevens?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Juice Solutions International. Ook heb je in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar klantenservice@juicesolutions.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, dit zijn de twee of drie regels onderaan het voorblad van het paspoort of aan de achterkant van een ID-kaart), ID-nummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Wij zullen beoordelen of we gehoor moeten en kunnen geven aan jouw verzoek. We reageren hier zo snel mogelijk op. Indien je klachten hebt over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij jou dit zo snel mogelijk bij onze Functionaris voor de Gegevensbescherming te melden. Uiteraard hopen we hier samen uit te komen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens.

Veiligheid

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, blijft veilig en vertrouwelijk. Juice Solutions International B.V. zal uw informatie niet delen met andere bedrijven. We volgen de industriestandaarden om de aan ons verstrekte informatie te beschermen. We slaan alle  informatie veilig op, zowel tijdens verzending en nadat we gegevens hebben ontvangen. Dit beschermt jouw gegevens tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We kunnen echter niet garanderen dat we elk risico van misbruik van jouw persoonlijke gegevens door anderen met kwade opzet kunnen uitsluiten. Bewaar jouw eigen inloggegevens op een veilige plek en neem onmiddellijk contact met ons op als jij een ongeautoriseerd gebruik van jouw wachtwoord of een andere inbreuk op de beveiliging constateert. We kunnen jouw persoonlijke informatie en / of gebruikersinformatie vrijgeven als ons daarom wordt gevraagd door de politie of enige andere regelgevende of overheidsinstantie die verdachte illegale activiteiten onderzoekt. Juice Solutions International International kan dit privacybeleid bijwerken door een nieuwe versie op deze website te plaatsen, voor de meest recente versie van ons beleid bezoekt u onze website.

Contact

Als jij contact wilt opnemen met Juice Solutions International B.V. over een aspect van ons privacybeleid, gebruik dan onderstaande gegevens.

Data beheerder:
Oery Nidam
Lage Brink 5
7317BD Apeldoorn
+31 (0)55 540 1292
klantenservice@juicesolutions.nl